கலெக்டர் ஆகனும்னா ஐஏஎஸ் படி
போலீஸ் ஆகனும்னா ஐபிஎஸ் படி
ஆடிட்டர் ஆகனும்னா சிஏ படி
எடிட்டர் ஆகனும்னா மாஸ் கம்யூனிகேசன் படி
வீனாப் போகனும்னா என் எஸ்எம்எஸ் படி
ஹா..ஹா..ஹா போய் வேலையப் பாருடா டுபுக்கு!

===================

இந்த எஸ்எம்எஸை ஸ்மெல் பன்னு
உனக்கு கற்பூர வாசனை அடிக்கிறதா?
என்னது இல்லையா?
அதுசரி, சும்மாவா சொன்னாங்க
"கழுதைக்கு தெரியுமா கற்பூர வாசனை!!!"

===================

உலகத்தில் பெரிய கேட் என்ன கேட்?
உங்க கிட்னிய பயன்படுத்தி யோசிங்க
இன்னுமா யோசிக்கிறீங்க
சுத்த வேஸ்ட்டு நீங்க
காலையில் தினமும் கண்விழித்தால் நான்
கை தொடும் தேவதை எது?
கோல்கேட்தான் வேறென்ன..!

===================

வீர்சிங் விடியற்காலையில் எழுந்து மனைவியை சூரியன் தெரிகிறதா என்று பார்க்கச் சொன்னான். அவன் மனைவி பார்த்துவிட்டு பார்க்க முடியவில்லை ஒரே இருட்டாக இருக்கிறது என்றாள்.

உடனே வீரு முட்டாள் டார்ச் அடித்து நல்லா பாரு.....

===================
கலெக்டர் ஆகனும்னா ஐஏஎஸ் படி
போலீஸ் ஆகனும்னா ஐபிஎஸ் படி
ஆடிட்டர் ஆகனும்னா சிஏ படி
எடிட்டர் ஆகனும்னா மாஸ் கம்யூனிகேசன் படி
வீனாப் போகனும்னா என் எஸ்எம்எஸ் படி
ஹா..ஹா..ஹா போய் வேலையப் பாருடா டுபுக்கு!

===================

இந்த எஸ்எம்எஸை ஸ்மெல் பன்னு
உனக்கு கற்பூர வாசனை அடிக்கிறதா?
என்னது இல்லையா?
அதுசரி, சும்மாவா சொன்னாங்க
"கழுதைக்கு தெரியுமா கற்பூர வாசனை!!!"

===================

உலகத்தில் பெரிய கேட் என்ன கேட்?
உங்க கிட்னிய பயன்படுத்தி யோசிங்க
இன்னுமா யோசிக்கிறீங்க
சுத்த வேஸ்ட்டு நீங்க
காலையில் தினமும் கண்விழித்தால் நான்
கை தொடும் தேவதை எது?
கோல்கேட்தான் வேறென்ன..!

===================

வீர்சிங் விடியற்காலையில் எழுந்து மனைவியை சூரியன் தெரிகிறதா என்று பார்க்கச் சொன்னான். அவன் மனைவி பார்த்துவிட்டு பார்க்க முடியவில்லை ஒரே இருட்டாக இருக்கிறது என்றாள்.

உடனே வீரு முட்டாள் டார்ச் அடித்து நல்லா பாரு.....

===================